Categorie: Gedicht

Gedicht

Twee deelnemer per school, van wie één uit de onderbouw. Tijdsduur tweeëneenhalf uur. Het gedicht wordt in het Nederlands geschreven. De deelnemers mogen bij het verstrijken van de tijd hun….