Tag: Bepalingen

Dammen

Vier deelnemers per school. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NDB. Het OL streeft ernaar de wedstrijdleiding in handen te geven van een afgevaardigde van de NDB. De….

Schaken

Vier deelnemers per school. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNSB. Het OL streeft ernaar de wedstrijdleiding in handen te geven van een afgevaardigde van de KNSB. De….

Video

Eén deelnemer of twee deelnemers als team. De deelnemer of het team deelnemers van elke school neemt op de dag van de AI een zelf gemaakte videofilm van minimaal anderhalve….

Gedicht

Twee deelnemer per school, van wie één uit de onderbouw. Tijdsduur tweeëneenhalf uur. Het gedicht wordt in het Nederlands geschreven. De deelnemers mogen bij het verstrijken van de tijd hun….