Video

Eén deelnemer of twee deelnemers als team. De deelnemer of het team deelnemers van elke school neemt op de dag van de AI een zelf gemaakte videofilm van minimaal anderhalve (1,5) minuut en maximaal 3 minuten (inclusief de aftiteling) over het door het OL opgegeven thema mee. Deze videofilm wordt aangeleverd op cd-rom of op dvd, die afspeelbaar moet zijn op een windows-pc. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit de deelnemer of het team één onderwerp kiest. Elke deelnemer of team maakt op de dag van de AI een tweede videofilm met een eigen digitale camera. De organiserende school stelt geen apparatuur ter beschikking. Elke deelnemer draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het meenemen en goed functioneren van zowel hard- als software. Indien de deelnemer geen geschikte of functionerende apparatuur in zijn/haar bezit heeft zorgt de deelnemende school voor goed functionerende hard- en software. De deelnemer of deelnemende school neemt zelf een usb-kabel en/of fire-wire mee die het mogelijk maakt de film met behulp van een computer in te lezen en daarna digitaal te bewerken/monteren. Opname- en montagetechnieken zijn uitsluitend digitaal. Docenten hebben geen toestemming om te ‘sturen’ op artistiek gebied. Elke video wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van beide video’s per school.