Toneel

De tijdsduur is maximaal 15 minuten; de totaaltijd, dat is de tijd voor opstellen, spelen en afbreken, is maximaal 25
minuten. Uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Aristieke Interlyceale moeten aan het OL de auteur, titel van het stuk, uitvoerenden, grimeur, costumier, decorontwerper en verdere relevante informatie schriftelijk worden bekendgemaakt, zodat deze informatie aan de jury gegeven kan worden. De jury beoordeelt niet alleen het acteren, maar kan ook het stuk, indien het door een leerling is geschreven, in het eindoordeel positief meenemen. Ook door leerlingen gemaakte kostuums en decors worden door de jury in het eindoordeel betrokken.