Fotografie

Twee deelnemers per school. De deelnemers van elke school nemen op de dag van de AI elk één (1) foto over het door het OL opgegeven thema mee. Deze dient in passe-partout te worden aangeleverd. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Elke deelnemer maakt op de dag van de AI met een eigen camera één foto. Opnametechnieken zijn uitsluitend digitaal. De foto’s mogen op geen enkele manier digitaal worden bewerkt (noch op de computer, noch met de bewerkingstools op de camera). Elke deelnemer draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het meenemen en goed functioneren van camera en eventuele randapparatuur. De deelnemer neemt zelf een usb- kabel mee die het mogelijk maakt de foto’s met behulp van een computer in te lezen en daarna af te drukken. Het OL draagt zorg voor de afdruk op fotopapier. De deelnemer snijdt indien gewenst een passe-partout bij de foto’s. Het passe-partout is zwart of wit van kleur, en zowel aan de binnen- als de buitenzijde rechthoekig van vorm. Docenten fotografie hebben geen toestemming om te ‘sturen’ op artistiek gebied, wel mogen zij assisteren bij het snijden van de passe-partouts. Elke foto wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van de vier foto’s per school.