Eloquentia

Twee deelnemers per school van wie één uit de onderbouw. De deelnemers krijgen een half uur voor hun spreekbeurt twee teksten ter inzage. De onderwerpen van de onderbouw zijn anders dan die van de bovenbouw. Over één van deze teksten dient de deelnemer zijn of haar mening te geven, waarbij tenminste drie in deze tekst voorkomende punten ter sprake komen. De minimale spreektijd is voor onderbouwleerlingen 3 minuten en voor bovenbouwleerlingen 3 1⁄2 minuut. De maximale spreektijd is voor alle deelnemers 5 minuten. Het gebruik van een stopwatch en een papier met aantekeningen is toegestaan. De leerling levert mobiele telefoon van tevoren in. De jury stelt een aparte rangorde vast van de onderbouw- en de bovenbouwleerlingen. Op basis van deze twee rangordes wordt de einduitslag voor dit onderdeel bepaald. Indien scholen na samenvoeging van de rangordes gelijk eindigen, is de onderlinge rangorde bij de bovenbouwleerlingen bepalend.