Eloquentia

Onderbouw

David van het het Amsterdams Lyceum begon als eerste met het betoog over of geld gelukkig maakt of niet. Met als argument dat geld voor dingen kan zorgen die je blij maakt. Maar dat geld echter ook nadelen heeft zoals de emotionele problemen die het met zich meebrengt zoals een erfenis. En de familieruzies die daardoor ontstaan. David kwam zelfverzekerd over op het podium, complimenten.

Eyal van het Lorentz Casimir Lyceum had het onderwerp over de effecten van actievoeren. Zijn standpunt was dat protesteren werkelijk nut heeft. Ze beginnen vaak plaatselijk maar met doorzettingsvermogen kunnen ze nut hebben en tot grote veranderingen leiden.

Tyn Zwiers van het Kennemer Lyceum had als argument dat actievoeren voor een betere wereld zin heeft. Zijn argument is dat omdat het aantal mensen die echt actievoeren voor het milieu klein is geen argument moet zijn om niet te protesteren. Want bedrijven zoals Apple beginnen ook klein maar worden wereldberoemd. ?????

En tot slot was Pepijn Klok van het Baarnsch Lyceum aan de beurt. Zijn standpunt was dat we meer moeite moeten doen voor een schonere wereld. Echter was het geen krachtige verhaal maar leek het meer op een voorleesbeurt. 

Bovenbouw

Daan Vlal van het Amsterdams Lyceum kreeg het onderwerp sociale gelijkheid toegewezen. Hij vond dat stereotypes en schoolrangen (mavo-havo-vwo) voor sociale ongelijkheid zorgen. Hij voelde zich verbonden met dit onderwerp omdat hij homoseksueel is en hij gepest werd.. Echter is het bij een bepaalde groep mensen ook gevoelig als je ze ‘zwart’ noemt. Er is een verschil tussen een donkere jongen en een zwarte broek. Dus woordkeuze is van belang.

Joris van het Lorentz Casimir Lyceum vindt dat het grootste problemen in de 21ste eeuw geen atoombommen zijn maar het nep nieuws. En dat nep nieuws ervoor zorgt dat iedereen (hoog- en laagopgeleide mensen) verkeerde informatie binnenkrijgen. Hij vond het niet van deze tijd dat wij in het vrije Nederland nog steeds Russische propaganda meekrijgen. 

Gil van het Kennemer Lyceum sprak zich ook uit over nep nieuws. Ze vond dat je nep nieuws niet moet verbieden, maar mensen zelf rationeel moeten laten nadenken wat echt is of niet en ze hun eigen onderzoek moeten doen. Ze verdedigde het argument dat als je iets verbiedt mensen niet zullen stoppen maar het op een alternatieve manier zullen doen. En omdat Nederland een vrij land is zullen er discussies ontstaan wat je kan verbieden en wat je niet kan verbieden.

Sam van het Baarnsch Lyceum stelde de vraag of het gymnasium op zijn plek is. Of het niet te wit was of juist te elitair. Hij kwam overtuigend en zelfverzekerd over en was goed te verstaan.