Handvaardigheid

Twee deelnemers per school, van wie één uit de onderbouw. De deelnemers van elke school nemen op de dag van de AI elk een werkstuk over het door het OL opgegeven thema mee. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Alle onderwerpen worden aan de jury meegedeeld. Het OL maakt een maand tevoren bekend welke materialen beschikbaar zijn. Het OL zorgt voor de accommodatie en het materiaal. Elk werkstuk wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. Aan de jury wordt tevens meegedeeld of het te beoordelen werkstuk door een onderbouw- of bovenbouwleerling is gemaakt. Docenten handvaardigheid hebben geen toestemming om te ‘sturen’ c.q. te begeleiden op technisch en artistiek gebied. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van de vier werkstukken per school.