Cabaret

Maximaal vier uitvoerenden. De tijdsduur is maximaal 10 minuten; de totaaltijd, dat is de tijd voor opstellen, spelen en afbreken, is maximaal 15 minuten. Het cabaret moet origineel zijn en mag geen kopie van bestaande cabaretstukken zijn. Het cabaret moet zich duidelijk onderscheiden van de onderdelen toneel, dans en beweging, en de muziekonderdelen. Uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Aristieke Interlyceale moeten aan het OL de auteur, titel van het cabaret, uitvoerenden en verdere relevante informatie schriftelijk worden bekendgemaakt, zodat deze informatie aan de jury gegeven kan worden.